In de pers

Wood Architects aan het woord


Wij komen graag in de spotlight als het gaat over Cross Laminated Timber, circulair bouwen en duurzame architectuur. Samen kunnen we de huidige klimaatproblematiek oplossen door bewuster en ecologisch te gaan bouwen en leven. 

Wij trachten deze boodschap zoveel mogelijk over te brengen om oor te geven aan organisaties zoals verenigingen, collega architectenburo's en overheidsinstanties die mee het verschil kunnen maken.  

Wij engageren ons graag voor een betere leefwereld. 

Contacteer ons

Bent u op zoek naar een Architect met de nodige ervaring
in duurzaam bouwen? 

Wij leggen u graag uit wat CLT voor ons betekent en hoe wij uw behoeftes kunnen
omtoveren tot een uniek architecturaal en duurzaam project.